Tag - film dokumnetalny o przedwojennych żydowskich pływaczkach